Posts tagged Stonehenge

Výstřižek

aktualizace 16:00 (2.8.)- pochod k Teutoburskému lesu, zajetí římských legionářů, výslech legionářů

14:00- pochod k Teutoburskému lesu

Galům se podařilo pouze s malými ztrátami přenést zásoby potřebné k cestě přes osadu kočovníků. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu mají samozřejmě mladí archeologové. Po obědě a krátkém odpočinku ve stínu stromů se vydali na další pochod. Galové a mladí archeologové se pomalu přibližují k Teutoburskému lesu. Nevěří vlastním očím. Obelix si mne oči a Asterix pár vteřnin nevěřícně kroutí hlavou. Těsně před vstupem do Teutoburského lesa zmateně pobíhají a hystericky vykřikují římští legionáři. Znenadání neuvěřitelnou rychlostí, která se snad dá předpokládat pouze u jedince, jenž běží o život, vybíhají směrem od lesa. Asterix velí:“ Na ně!!! Pochytejte je všechny!“ Na tento velmi vítaný povel se všichni rozbíhají za prchajícími Římany. Nastal hon, který lze popsat slovy:“Mnoho psů zajícova smrt!“

15:00- výslech římských legionářů

Zejména mladí archeologové byli při odchytu legionářů více než úspěšní. Ani jeden legionář nevyvázl. Na rozkaz Asterixe začal výslech.  Členové expedice se přiučili starověkým taktikám výslechu. Jaký byl výsledek? Velice uspokojivý. Zajatci vyzradili, že Brutus opět použil úskoku. Vyslal hlavní část družiny právě k Teutoburskému lesu, kterým měla projít a pokračovat dále směrem na Řím. Brutus s Panoramixem a pár vojáky se vydal oklikou do Říma. Hlavní část družiny legionářů došla k lesu. Zcela neostražitě vstoupila do lesa převážná část legionářů. Náhle se však začaly dít velmi hrůzostrašné věci! Vojáci, kteří byli pochytáni, ještě v tuto chvíli do lesa nevstoupili. Viděli jak něco neviditelného jejich druhy v boji doslova kosí neuvěřitelnou rychlostí. Vojáci v lese za strašného nelidského řevu padali mrtvi. Přeživší vojáci, jež stáli na kraji lesa, začali zmateně pobíhat a křičet. Právě v této situaci je přistihli Galové. Co se stalo v lese? Co to bylo za tajemné síly, které zmasakrovaly legionáře? Kakafonix se snaží nalézt odpověď v druidských spisech a pomocí věštby. Podaří se mu odhalit záhadu Teutoburského lesa?

FOTOGALERIE K TÉMATU 

 

 

 

útok rimanu

aktualizace 21:30- Lektvar síly, bitva s Římany, únos Panoramixe

16:00

Archeologové prokázali svůj talent pro sledování nepřátel. Donesli do obce potřebné informace o výzbroji Brutovy legie. Díky nim se tedy obyvatelé mohou náležitě připravit na bitvu, kterou povede Panoramix, Asterix a Obelix. Galové očekávají příznivý průběh nastávající válečné vřavy, jelikož Panoramix splnil svůj závazek a dokončil Lektvar síly těsně před začátkem bitvy. Všichni galští bojovníci a samozřejmě i tým archeologů se posilnili títmo zázračným mokem. Teď se již jen čeká, kdy to vypukne….Dokáží odvrátit římskou ofenzívu?

16:30

Bitva propukla!! Archeologové s Galy, vedeni Panoramixem, Asterixem a Obelixem, začínají bitvu útokem. Zteč je vedena přímo na římské katapulty, před nimiž je pěchota. Strategie Galů je úspěšná. Členové pěchoty jsou postupně zdolávání a díky tomu dochází k demolici tolik nebezpečných katapultů. Asterix a Obelix jdou příkladem svojí statečností, houževnatostí a povzbuzováním svých vojáků. Panoramix se stará o raněné a prosí boha Toutatise o vítězství, které je v tento okamžik nasnadě….

 

17:00- 18:15

Římská pěchota již je pouhou skupinkou osamělých jedinců a všechny katapulty jsou zničeny. V tu chvíli však Brutus prokazuje své nadání pro vojenskou taktiku. Z boku vysílá římskou jízdu, která doposud nečinně přihlížela masakrování svých vojenských druhů. Galové jsou překvapeni. Tento atak nečekali a nemají vytvořenou formaci ani terén pro možný protiútok. Asterix velí ústup! Galové s archeology se stahují do připraveného obranného valu, jenž je doplněn o dva katapulty. Nastává lítá řežba o udržení galské vesnice. . Římané volí striktní jednoduchý útok. Neformované skupiny Římanů se snaží zdolat val. Na to Galové odpovídají střelbou jednotlivců. Tento druh vedení ofenzivy se Brutovi neuplatňuje. Velí k vytvoření formace tzv. Želvy, která se hromadně snaží dostat k opevnění. Zde přicházejí ke slovu katapulty.Římský útok je odvrácen. Tu vybíhá Obelix a Asterix proti formaci. Štíty a Římané lítají doslova vzduchem. Formace je zcela rozmetána. Náhle se Asterix kácí k zemi- je zraněn letícím štítem. Val opouští Panoramix, aby mohl ošetřit zraněného. Obelix se ještě „baví“ s několika římskými vojáky. Této situace využívá proradný Brutus, který s několika vojáky unáší Panoramixe! Vesnice je ubráněna, ale Panoramix je unesen Brutem. Co bude dál?

FOTOGALERIE K TÉMATU

 

20:30

Zasedá rada galské vesnice. Asterix, Obelix, Kakafonix a ostatní obyvatelé přemýšlí, jak se s nenadálou situací vyrovnat. Unesený Panoramix byl jediný, kdo umí vytvořit Lektvar síly. Dále lze očekávat, že vesnice bude opět napadena Římany a zde se dá s naprostou jistotou říci, že by Galové lektvaru vesnici proti předpokládané římské přesile neubránili. Jediným možným řešením, které vyplývá, je opustit vesnici, vydat se po stopách Bruta, který jistě míří do Říma i se svým zajatcem a zbytkem své legie. Úkolem je osvobození Panoramixe…

aktualizace 14:45- věštba Panoramixe, průzkum a špehování

14:15- věštba Panoramixe

Panoramix během vytváření lektvaru přistoupil i k věštbě z koule, kde se mu vyjevil velice nepříznivý obraz. Svolal tedy celou vesnici k poradě. Obyvatelům sdělil zážitek z věštění, ale dodal, že obraz v magické kouli nebyl příliš ostrý a že není schopen celý význam interpretovat. Na radu ostatních přistoupil znovu k věštbě, kterou posílil výkladem z lexikonu (dnešního snáře). Konečný výklad je následující- na galskou vesnici putuje, jak je již známo, římská legie vedená Brutem, ze severního směru a nese neznámé předměty, jež mohou být použity jako zbraně v boji. Je tedy nezbytné, aby se archeologové zhostili role průzkumníků a špehů, aniž by byli římským vojskem odhaleni a získané informace donesli co nejdříve do vesnice. Poperou se mladí archeologové s touto nesnadnou situací stejně dobře jako s vojenským výcvikem?

FOTOGALERIE K TÉMATU

Go to Top