Depeše z výpravy – terakotová armáda

vysledky

Depeše – „Návrat do současnosti“

9:00

Tým pod vedenim I.Jonese se vrátil z úspěšné mise zpět do současnosti. děti zjistili, že se za tu dobu udělalo trochu nepořádku na jejich ubikacích. Dostali tedy za úkol si poklidit a urovnat si své osobní věci do pořádku, aby moli zítra odcestovat do svých domovů

10:00 – 11:00

Na rozloučenou I.Jones pozval své kamarády na hodinu ukázkového cvičení karate, kde se mají děti obrnět do současného světa.

12:00 – 14:00

Polední klid

14:00 – 16:00

Poslední návštěva oddílových míst….

16:00

Pouť….

18:30

Poslední velký nástup na LDT Bílá skála

  • rozdá se místní emailová pošta
  • odpoví se na vrbu
  • vyhodnotí se letošní CTH (celotáborová hra)
  • předají se ceny
  • vybere se od dětí poselství do příštího roku, které se zakopá na určeném místě

19:30

Dražba věcí vedoucích ….

19:45

Závěrečná diskotéka

 

 

 

kill-bill

AKTUALIZOVÁNO – Depeše z 10.8. – 1500 let před Kristem

aktualizováno 15:45(11.8.)

9:00

Původně zamýšlený program je změněn kvůli nízké teplotě počasí. Aby se děti nenastydly, jsou vynechány venkovní hry. Malí archeologové se budou nejspíše až do oběda koukat na film. Jedná se o přesunutí večerního programu. Malí  archeologové podle původního plánu měly mít večerní letní kino (letní kino se opakuje kvůli velkému zájmu dětí). Doufáme, že počasí se co nejdříve umoudří.

15:00

Do provincie Šen-Si přiběhl mnich Phind-ulin. Oznámil dětem, že je na útěku z císařského dvora, protože se obává o svůj život. Také prozradil týmu profesora Jonese svůj plán jak přesvědčit císaře, aby uvěřil, že ho jeho generál a rádce zradili: Je zapotřebí chytit 9 dezertérů z armády zrádců a mučením z nich vydolovat informace, kde ukrývají válečnou kořist, kterou získávají pleněním Číny. Tento lup potom předloží spolu s dezertéry císaři a ten snad konečně prozře.

 

 

(z fotografií můžete posoudit jak moc děti hra bavila a jak moc byli vedoucí ochotni se pro zábavu dětí objetovat:))

18:00

Mladí archeologové získali audienci u císaře. Po boku císaře již tentokrát stál i tajemník, který od vzniku zrady do této doby byl mimo císařský dvůr kvůli „státnickým“záležitostem. Profesor Indiana Jones a jeho tým předstoupili před císaře a zeptali se ho, zda můžou předložit důkazy zrady tajemníka a generála. Císař svolil.

Mladí archeologové položili před nohy císaře část válečného lupu. Císař na základě předložených důkazů rozkázal, aby  byl tajemník zatčen a na místě sťat. Tajemníkovi se však nečekaně podařilo utéct… Císař oznámil, že potřebné kroky provede zítra ráno.

19:00

Mladí archeologové se vydávají se svými vedoucími ke svým oddílovým ohništím. Tento rok již bohužel naposledy.

Video z výslechu:

 

23:00

V císařském paláci se udála hrozivá věc. Císař byl během své noční administrace unesen!! Byla povražděna veškerá jeho stráž. Za útok na císařskou gardu a za únos nese odpovědnost tajemník Ču-Chui a generál Ming- Šu-lin. Oba se této události kativně účastnili.

dvur

AKTUALIZOVÁNO – Depeše z 9.8. 1500 před Kristem

aktualizováno 19:45

8:30
Tým profesora Indiana Jonese sepisuje depeši pro císaře. Úkolem této depeše je zpravit císaře o událostech včerejší noci a hlavně ho přesvědčit o jejich velezradě.

Po sepsání depeše se mladí archeologové vydávají přímo k samotnému císaři a a budou se ho snažit svými depešemi přesvědčit. Tento čas je nejpříhodnější, jelikož tajemník a generál nejsou kvůli svým státním povinnostem přítomni v císařských komnatách. Podaří se mladým archeologům, aby císař prozřel?

10:00
Špatné zprávy, armáda generála Ming-Šu-Lina a mongolského šamana Émana je na pochodu na provincii Šen-Si. Tým profesora Jonese se vydává na průzkumnou misi. Archeologové mají za úkol pečlivě se ukrýt na trase armády a zjistit počty vojáků a jejich vybavení.

15:00
Armáda dorazila do Šen-Si a obsadila sousední město. Tým profesora Jonese s podporou vojáků ze Šen-si se rozhodl nečekat na útok armády zrádců a napadnout město překvapivým útokem. Schyluje se k velké bitvě…

18:00

Bitva trvala až do této doby. Byla to dlouhá a krvavavá zteč na hradby vedlejšího města, který bylo obsazeno Mongoly a vojáky generála Ming- Šu- Lina. Průběh vojenské vřavy byl proměnlivý.  Převaha a vyhlídky na vítězství se přikláněly na obě strany jako na divoké houpačce. Mladí archeologové však v závěrečné etapě posbírali poslední zbytky svých sil, zmohli se k poslednímu rozhodujícímu náporu na hradby města. Úspěšně mětské hradby a soupeřovu defenzivu prolomili!!! Zvítězili!!! Města bylo osvobozeno!! Jediným stínem na vítězství je fakt, že z města vedla tajná chodba, kterou utekli všichni vojáci mongolští i vojáci generála Mig -Šu-Lina. Mladí archeologové tak pozbyli možnosti odvézt zajatce k císaři a prokázat tak mu svoji pravdu o zradě tajemníka a generála.

Mladí archeologové se po vítězné bitvě navrátili zpět do svého města v provincii Šen -si.

20:00

Po náročném vítězném boji se profesor Indiana Jones a jeho tým budou věnovat odpočívání a regeneraci svých pozemských schránek. Konkrétně se jedná o saunu.

Tato odpočinková fáze je velmi důležitá. Zítra naše archeology čeká velmi fyzicky i psychicky namáhavý program!!! Zůstávají stále minimálně dva životně důležité úkoly : přesvědčit císaře a chránit provincii …

 

Go to Top