2011 – I.Běh

waka

Indiánské léto – Wakantanka naposledy promlouvá

Zde máte odkaz na „obrázky co kradou duši“ -> KLIK <-

Přejeme Vám všem hezký zbytek prázdnin… A za rok zase!

Howgh

chald

I. běh se na Vás všechny těší…. :-D

 

Celotáborová hra: I. běh 2011 - Indiánské léto

Letní dětský tábor Bílá skála 2011 I. běh – Indiánské léto

PAHÁ - BLOKETU - ICAMNA - ATÉ - HÉPELA! - aneb Indiánské léto
Před dávnými lety Wakantanka stvořil svět, pak létající tvory. Když dokončil létající tvory,
sestoupil na zem a tam stál.
Pak stvořil různé druhy stromů, všechny  druhy travin a všechny druhy lidí. Stvořil jaro a
ostatní roční období a  počasí vhodné pro sázení...
Když Wakantanka dokončil zemi a její zvířata, odešel do velkých jezer, kde se mu dýchalo
tak snadno jako kdekoli jinde, a tam stvořil všechny různé druhy ryb...
On je příčinou všech věcí, jež existují, a je hříšné protivit se jeho vůli...
Proto za jakýchkoliv okolností - Indiáni  jsou za svůj život, původ a zemi vděčni a
proto za sebe, své blízké a  svůj kmen jsou ochotni bojovat ...
Příteli a bratře, byla to vůle Wakantanka, abychom se na posvátném místě Ska Paha
sešli určeného data, známého jen vyvoleným. Velký duch všechno řídí a  pro naše rozhodnutí
ochránit náš kmen před nepřáteli živými, neživými a  přírodními živly nám zařídil co
nejlepší podmínky.Takže přijď s námi k  zapálenému poradnímu ohni domluvit se, jaké
budou naše další kroky pod  vedením Velkého ducha.

Dne 3.7. se rozjede zpravodajství na této stránce >>KLIK<<

Go to Top