Odpoledne dvůr Rudolfa II. uspořádal improvizační zábavnou show, která měla velmi úspěšný ohlas. Poté se Rudolf II. rozhodl, že zábavy již bylo dosti a je potřeba řešit závažné věci – nastávající válku, a proto se rozhodl, že by měli jeho poddaní shromáždit peníze na nákup zbraní, stravy a dalších nezbytných věcí, které je potřeba při válce. V pozdě odpoledních hodinách zkoušel císař Rudolf II. své poddané ze zkoušky vytrvalosti – vybrat si kratší, méně obodovanou dráhu, či delší a těžší, avšak s více body? Uvidíme, jak si vyberou pražští poddaní..